Budownictwo – teoretyczna wiedza o praktycznej dziedzinie

Budowa i nieruchomości

Dawka wiedzy, poszerzona definicja, nie aż tak oczywiste pojęcie jak mogłoby się wydawać

Wikipedia definiuje to pojęcie jako ”dziedzinę działalności związanej ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Jej podstawą jest wiedza teoretyczna z zakresu inżynierii lądowej. Jest to jednak również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu”

Istnieje wiele podziałów i podkategorii, ponieważ pojęcie jest niezwykle szerokie. Patrząc na rozliczne budynki wyłącznie pod kątem ich położenia możemy wyróżnić budownictwo:
-wodne – zalicza się do niego każdą budowlę służącą gospodarce wodnej, kształtowaniu wszelkich zasobów wodnych i korzystaniu z wód lądowych, śródlądowych i oceanów.
– lądowe – to budynki, z którymi mamy styczność na co dzień. Budynki tworzące powierzchnie zamieszkiwanych przez nas miast zaliczają się właśnie do tej kategorii, są przykładem lądowej ,,strony tego pojęcia”. Wikipedia definiuje budownictwo lądowe jako ,,dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie”, a więc pod pojęciem może kryć się nawiązanie do działu naukowego zgłębianego przez studentów kierunków architektonicznych.

Nie tylko buduje, ale czasem także niszczy 🙂

Co ciekawe i wymykające się podstawowej, utartej definicji. Warto mieć świadomość, że w przypadkach koniecznych opisywana dziedzina zajmuje się także rozbiórką obiektów, które nie spełniają wymagań technicznych. Na przykład nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Czasem istnieją również inne przesłanki stojące za decyzją o usunięciu obiektu budowlanego, muszą one zostać oddane do rozbioru, zostać usunięte z zajmowanej działki z innych powodów. Należy do nich przykładowo wznoszenie innego obiektu na tym samym terenie. Co zdarza się bardzo, bardzo często, ponieważ nierzadko ludzie dziedziczą działki wraz z obiektami budowlanymi, których nie chcą użytkować, wolą się pozbyć, które stanowią dla nich niepotrzebny balast i obniżają wartość oraz możliwości użytkowe działki. W takiej sytuacji usunięcie przeszkadzającej właścicielowi nieruchomości jest jeśli nie koniecznym, to przynajmniej pożądanym krokiem, na który należy się zdecydować. Niestety niejednokrotnie rozbiórki wiążą się z wysokimi kosztami, dlatego należy zastanowić się nad podjęciem tej decyzji, ponieważ wysiłek może okazać się nie warty podjętej akcji,zyski mogą nie przyćmić strat.

Nieruchomości

Budownictwo to dziedzina, która ma bardzo wiele wspólnego, opiera się na budowie nieruchomości.

Czy dokładnie one są?

Kodeks Cywilny podaje, że zgodnie z art. 46 § 1 „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”[1]. Wyodrębnienie nieruchomości winno się odbyć pod względem prawnym (własnościowym) i fizycznym (w odniesieniu do gruntów – geodezyjnym).

 

Budowa i nieruchomości
Najlepsze uszczelnienia hydrauliczne

Działanie wszelkiego rodzaju urządzeń nie byłoby możliwe bez ich skutecznej i praktycznej ochrony gwarantującej długotrwałe i bezproblemowe działanie. Od dziesiątek lat towarzyszą nam różnego rodzaju urządzenia i maszyny pomagające w produkcji , w rolnictwie czy w transporcie jednak każde z nich od samego początku musi być szczelnie zabezpieczone. Chodzi tutaj …

Budowa i nieruchomości
Hydraulicy – tajniki zawodu i ciekawa reprezentacja

Kanalizacja i hydraulik – podstawowe informacje oraz ciekawostki Kanalizacja – istotny element, którego nie należy zaniedbywać Robiąc remont lub budując domu czy mieszkanie warto zwrócić uwagę na liczne elementy wymagające poprawy lub dopracowania. Należy do nich przykładowo kanalizacja. Jak podaje Wikipedia jest to: “infrastruktura, która jest zbiorem wszystkich elementów służących …

Budowa i nieruchomości
Energia – źródła, ekologia, tradycja

Wszystko o energii Istnieje wiele sposobów na ogrzewanie domu. Część z nich jest przyjazna dla środowiska, część niestety powoduje duże szkody ekologiczne. Jedne rozwiązania są bardziej, inne mniej ekonomiczne. Niektóre wymagają większego, inne mniejszego zaangażowania ze strony użytkowników. Dlatego decydując czy będziemy ogrzewać dom warto przeanalizować wiele czynników, tak aby …