Zawód elektryk

Budowa i nieruchomości

Elektryk to dość powszechny, popularny zawód. Jak mówi Wikipedia: ”Elektryk – zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych.” W internetowej encyklopedii wymienione zostały także następujące czynności, które podejmuje osoba trudniąca się tym zawodem:

  • ”projektowanie instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych
  • montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • instalowanie i uruchamianie maszyn elektrycznych i urządzeń elektrycznych oraz regulowania parametrów ich pracy;
  • wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw linii napowietrznych i linii kablowych;
  • przeprowadzanie konserwacji oraz napraw układów automatyki;
  • wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywania oceny ich stanu technicznego”

Kto może zostać elektrykiem? – różnorodne drogi zawodowe i ścieżki kształcenia

W Polsce zawód ten może być wykonywany przez osoby o różnorodnym wykształceniu. Zawód elektryka wykonują osoby, które ukończyły szkołę zawodową. Znajdą w nim zatrudnienie popularnych na terenie całego kraju kierunku w technikum, a więc osoby z wykształceniem średnim (technikum). Bardziej skomplikowane prace wykonują osoby, które ukończyły studia wyższe, najczęściej politechnikę.Często jednak do wykonywania zawodu wystarczy kwalifikacyjny kurs zawodowy, który wyposaża absolwentów w komplet unikalnych umiejętności, które pozwalają mu podejmować różnorodne naprawy oraz pracować tworząc instalacje elektryczne. Odpowiednie uprawnienia można także zdobyć uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych np. SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) lub SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich). Absolwentom kursów nieobce stają się specjalistyczne pojęcia oraz wiedza praktyczna, a w ich codzienności pojawiają się termostat, czy maszyny elektryczne.

Znani elektrycy, pionierzy w swojej dziedzinie

Wśród istotnych postaci zajmujących się tą dziedziną nauki wymienia się głównie te wymienione w przygotowanym w grudniu 1984r pocie 8 WEP przygotowanym przez specjalnie powołaną w tym celu Komisję, w której składzie znaleźli się między innymi Andrzej Marusak i Jacek Przygodzki. W kolejności chronologicznej:

1) Józef Herman Osiński (1738-1802)
– pierwszy elektryk polski,

2) Julian Ochorowicz (1850-1917)
– pionier telewizji i telefonii,

3) Napoleon Nikodem Cybulski (1856-1919)
– twórca encefalografii,

4) Michał Doliwo-Dobrowolski (1862-1919)
– pionier techniki prądu trójfazowego,

5) Ignacy Mościcki (1867-1946)
– wynalazca i badacz wysokich napięć.

6) Roman Podoski (1873-1954)
– pionier elektryfikacji polskich kolei,

7) Kazimierz Drewnowski (1881-1952)
– pierwszy polski profesor elektrotechniki,

8) Janusz Groszkowski (1898-1984)
– pionier radiotechniki i elektroniki

 

Budowa i nieruchomości
Hydraulicy – tajniki zawodu i ciekawa reprezentacja

Kanalizacja i hydraulik – podstawowe informacje oraz ciekawostki Kanalizacja – istotny element, którego nie należy zaniedbywać Robiąc remont lub budując domu czy mieszkanie warto zwrócić uwagę na liczne elementy wymagające poprawy lub dopracowania. Należy do nich przykładowo kanalizacja. Jak podaje Wikipedia jest to: “infrastruktura, która jest zbiorem wszystkich elementów służących …

Budowa i nieruchomości
Energia – źródła, ekologia, tradycja

Wszystko o energii Istnieje wiele sposobów na ogrzewanie domu. Część z nich jest przyjazna dla środowiska, część niestety powoduje duże szkody ekologiczne. Jedne rozwiązania są bardziej, inne mniej ekonomiczne. Niektóre wymagają większego, inne mniejszego zaangażowania ze strony użytkowników. Dlatego decydując czy będziemy ogrzewać dom warto przeanalizować wiele czynników, tak aby …

Budowa i nieruchomości
Budownictwo – teoretyczna wiedza o praktycznej dziedzinie

Dawka wiedzy, poszerzona definicja, nie aż tak oczywiste pojęcie jak mogłoby się wydawać Wikipedia definiuje to pojęcie jako ”dziedzinę działalności związanej ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Jej podstawą jest wiedza teoretyczna z zakresu inżynierii lądowej. Jest to jednak również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu” Istnieje wiele podziałów i podkategorii, …