O NAS - Architega - biuro projektowe, pracownia architektoniczna, projekty wnętrz

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
O   N A S 

Pracownia architektoniczna Architega zajmuje się pełnym zakresem usług inwestycyjno-budowlanych.
Naszą specjalnością jest kompleksowa obsługa projektowa i doradcza inwestycji - od wstępnych analiz po projekty wykonawcze. 
Z powodzeniem realizujemy projekty zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Proponujemy doradztwo na każdym etapie inwestycji. Współpracujemy z renomowanymi firmami branżowymi oraz rzeczoznawcami.
 
 
 
 
Projektanci prowadzący:

BEATA HELENA GUZIAK
Architekt, założycielka biura architektonicznego, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku 
Architektura i Urbanistyka.
Pracowała przy projektowaniu i realizacji:
obiekty kubaturowe: hale sportowo-rekreacyjne, budynki usługowe i biurowe, budynki mieszkalne wielorodzinne, projekty domów;
- inwentaryzacje budynków;
- remonty obiektów zabytkowych;
- projekty rozbiórek obiektów przemysłowych;
- aranżacje wnętrz prywatnych i usługowych 

WOJCIECH KUSAK
Konstruktor, kierownik budowy, absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Rzeszowskiej. Posiada uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinach:
projektowanie konstrukcji budowlanych;
- kierowanie budową;
- nadzorowanie pracami wykonawczymi;
- sporządanie ekspertyz i opinii technicznych budynków;
- doradztwo techniczne w zakresie budowanej inwestycji
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego